Wilbert Friederichs Tekst & Muziek

  2017
   
23-25 juni Muziektheater Lampedusa, Valkhoffestival Nijmegen
21-23 juli Muziektheater Lampedusa, Waterdruppelfestival, Sonsbeekpark Arnhem
29 oktober Koortheater Pythonia Pagode (van Bremer & Friederichs), theater Bloos, Breda
17 december Kerstconcert Voix Là met Hart-Koor Boxmeer
26 december Kerstconcert Voix Là met Boxmeers Vocaal Ensemble
   
   
   
   
 
 
copyright Perpetual Creativity © 2011/2014